Dit Woo-verzoek, is op 5 mei 2023 binnengekomen. Het gaat om een verzoek over de metingen van koelwaterlozingen bij de datacentra van Nimble/Cathexis en Microsoft in de gemeente Hollands Kroon. Op 3 juli 2023 is het Woo-besluit en bijbehorende documenten aan de verzoeker toegezonden en gepubliceerd.