Onder deze categorie vindt u de convenanten die het hoogheemraadschap heeft gesloten. Convenanten zijn overeenkomsten die betrekking hebben op de uitoefening van de publieke taken van het hoogheemraadschap. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een overeenkomst met gemeenten over de inzameling van afvalwater.