Onder deze categorie vindt u straks de convenanten die het hoogheemraadschap heeft gesloten. Convenanten zijn overeenkomsten die betrekking hebben op de uitoefening van de publieke taken van het hoogheemraadschap. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een overeenkomst met gemeenten over de inzameling van afvalwater.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer wij de informatie uit deze categorie openbaar gaan maken. Bent u op zoek naar bepaalde informatie? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.