Klachtoordelen

Onder deze categorie vindt u straks de klachtoordelen van het hoogheemraadschap.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen mensen klachten indienen over een gedraging of het nalaten van (een medewerker of bestuurder van) het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap neemt deze klacht in behandeling en beoordeelt of de klacht terecht is.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer wij de informatie uit deze categorie openbaar gaan maken. Bent u op zoek naar bepaalde informatie? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.