Onder deze categorie vindt u straks de beschikkingen van het hoogheemraadschap. Beschikkingen zijn besluiten die niet van algemene aard zijn, maar betrekking hebben op een specifiek geval. Een voorbeeld hiervan zijn besluiten van het hoogheemraadschap om een vergunning te verlenen.

Veel beschikkingen van het hoogheemraadschap worden vanaf 2014 al bekend gemaakt in het Waterschapsblad. U kunt de bekendmakingen van het hoogheemraadschap terugvinden via de site Officiële Bekendmakingen.nl.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer wij de overige beschikkingen uit deze categorie openbaar gaan maken. Bent u op zoek naar bepaalde informatie? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.