Onder deze categorie vindt u de begroting en de jaarstukken van het hoogheemraadschap.

In de begroting staat wat we het aankomende jaar doen, wat dat kost en welke gevolgen dat heeft voor de belastingtarieven. In de jaarstukken legt ons dagelijks bestuur verantwoording af aan ons algemeen bestuur over het gevoerde financiële beheer, gerealiseerde activiteiten en doelen.

Onze begroting en jaarstukken kunt u op onze algemene internetsite vinden via de pagina Begroting en jaarstukken.