Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de. toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze websites gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk.