Onder deze categorie vindt u de overige besluiten van algemene strekking van het hoogheemraadschap. Dit zijn besluiten die van algemene aard zijn. Een voorbeeld hiervan zijn besluiten van het hoogheemraadschap over een projectplan.

De besluiten van algemene strekking van het hoogheemraadschap worden nu al bekend gemaakt in het Waterschapsblad. U kunt de bekendmakingen van het hoogheemraadschap terugvinden via de site U kunt deze vinden op Officielebekenmakingen.nl.