Onder deze categorie vindt u algemene informatie over het hoogheemraadschap.

Op onze algemene internetpagina treft u meer informatie aan over het hoogheemraadschap. Bijvoorbeeld over onze taken, het bestuur, de inrichting van onze organisatie en ons beleid. U vindt deze informatie op de pagina Over HHNK.

De contactgegevens van het hoogheemraadschap vindt u op onze algemene internetpagina op Contactpagina.