Dit Woo-verzoek, is op 13 mei 2023 binnengekomen. Het gaat om een verzoek over een vergunning voor het dempen van een sloot in Middelie op perceel MDL02-D-629. Op 21 juni 2023 is het Woo-besluit en bijbehorende documenten aan de verzoeker toegezonden en gepubliceerd.