Dit Woo-verzoek, is op 24 juli 2023 binnengekomen. Hierin het verzoek tot openbaar maken van documentatie over het perceel Mijzerdijk 21 in Ursem, al dan niet in relatie tot het 'Projectplan Vervangen gemaal'.  Daarnaast is informatie opgevraagd over hoe diverse belangen zijn gewogen bij de beslissing om een bouwvergunningen te verlenen aan twee adressen op de Mijzerdijk in Ursum. Op 18 oktober 2023 is het Woo-besluit en bijbehorende documenten aan de verzoeker toegezonden en gepubliceerd.