Dit Woo verzoek is op 28 september 2023 binnengekomen. Het verzoek heeft betrekking op de wijze waarop het hoogheemraadschap uitvoering geeft aan de Kaderrichtlijn Water. De verzoeker vraagt hierbij om openbaarmaking van:

  1. Alle lozingsvergunningen van bedrijven voor directe lozingen.
  2. De inspectierapporten over de laatste drie jaar met betrekking tot deze vergunningen.
  3. De monitorrapporten van oppervlaktewaterkwaliteit van het Noord-Hollandse oppervlaktewater van 2010 tot heden.
  4. Documenten waaruit blijkt dat het hoogheemraadschap het verslechteringsverbod en de verbeteringseis uit de Kaderrichtlijn Water in acht heeft genomen.

In verband met de omvang van het verzoek, heeft het hoogheemraadschap de gevraagde informatie in een viertal deelbesluiten openbaar gemaakt.

Hieronder vindt u de documenten die horen bij dit Woo-verzoek. Dit betreft het Woo-verzoek, de Woo-besluiten en de inventarislijst van de openbaar gemaakte documenten.

Documenten