Dit Woo-verzoek, is op 23 november 2023 binnengekomen. Het gaat om een verzoek over de totstandkoming van de tarieven van de watersysteemheffing in 2023 voor de ingezetenen, eigenaren van gebouwde onroerende zaken en eigenaren van gebouwde onroerende zaken buitendijks. Op 20 december 2023 is het Woo-besluit en bijbehorende documenten aan de verzoeker toegezonden en gepubliceerd.