Dit Woo-verzoek is op 29 juli 2023 binnengekomen. Het gaat om een verzoek tot openbaarmaking van documenten die gaan over de Alliantie Markermeerdijken Volendam in de periode van 2022 t/m 2023. Op 21 september 2023 is het Woo-besluit en bijbehorende documenten aan de verzoeker toegezonden en gepubliceerd.