Onder deze categorie vindt u de vergaderstukken en verslagen van het hoogheemraadschap en zijn commissies.

Het algemeen bestuur – ook wel het college van hoofdingelanden genoemd – is het hoogste bestuursorgaan binnen het hoogheemraadschap. Het bestuur stelt het strategische beleid en de financiële kaders vast.

De vergaderstukken en verslagen van ons algemeen bestuur en zijn commissies kunt u terugvinden op onze algemene internetpagina op de HHNK op Bestuurlijkeinformatie.nl.