Overeenkomst tot overdracht van het onderhoud van stedelijk oppervlaktewater van de gemeente Dijk en Waard aan HHNK

De 'Overeenkomst tot overdracht van het onderhoud van stedelijk oppervlaktewater van de gemeente Dijk en Waard  aan HHNK' is op 23 april 2023 gesloten door HHNK met de gemeente Dijk en Waard.