Overeenkomst tot overdracht van het onderhoud van stedelijk oppervlaktewater van de gemeente Schagen aan HHNK

De 'Overeenkomst tot overdracht van het onderhoud van stedelijk oppervlaktewater van de gemeente Schagen aan HHNK' is op 23 april 2023 gesloten door HHNK met de gemeente Schagen.