Overeenkomst meekoppelkansen dijkversterking Markermeerdijken; Addendum I tussen HHNK en de Provincie Noord-Holland

De Overeenkomst meekoppelkansen dijkversterking Markermeerdijken; Addendum I, is afgesloten op 21 februari 2023 tussen HHNK en de Provincie Noord-Holland.

De overeenkomst gaat over meekoppelkansen bij het versterken van de dijken bij het Markermeer. Het is een aanvulling op de op 3 juni 2021 afgesloten 'Samenwerkingsovereenkomst dijkversterking Markermeerdijken' tussen HHNK en de provincie Noord-Holland.

Hieronder vindt u de overeenkomst.